Monday, October 22, 2007

भूतकाळाचे भूत...

गेले कित्येक दिवस काय होतंय ते कळत नाहीये. emotional downtime चालू आहे बहुतेक. मन सतत भूतकाळात जातं आणि तिथून त्याचा पाय निघत नाही. खरंतर आजवरच्या भूतकाळात इतकं रममाण होण्यासारखं काहिच नाही...आणि जे थोडंफार होतं, ते तर आता कायमचं गमावून बसले आहे (जसे कि बालपण). मग का सतत जुने दिवस आठवत असतील?? कि खास असं काही का घडलं नाही याचाच मागोवा घेतेय मी?? मन वर्तमान काळात १० मिनिटे आणि भूतकाळात २० मिनिटे अशा प्रमाणात आहे.
काहि जुन्या दिवसांच्या आठवणीने उगाचच गहिवर येतो.... सगळं आपण किती सहजतेने निसटून दिलं असं वाटतं. पण खरंच, निसटून चाललंय हे तेव्हा कळतंच नव्हतं. आणि आता ते इतकं लांब आहे कि तिथपर्यंत ना माझा हात पोचतो ना हाक!!! आणि समजा ते सगळं मला परत आणता आलं तरी मी स्वत: आता कुठे पूर्वीची तशी आहे??? तेव्हा ज्या गोष्टी जशा बघितल्या, अनुभवल्या तसं आत्ता जमेलच मला असं कुठे मी खात्रीने सांगू शकते?
काहि आठवणी इतक्या गोड आहेत कि आता तसं काहि घडत नाही याचं वाईट वाटतं. मोठी होत गेले नि निरगसत्त्व हरपलं. निर्व्याज आनंद देणाऱ्या गोष्टी कमी झाल्या. आता कधी कधी तर आनंद ’मानावा’ लागतोय...होण्याचे क्षण आहेत आजहि...पण संख्या नक्कीच कमी.
विचार करता करता दिवस निघून जातो. झोप येईपर्यंत विचार..... त्यामुळे झोप पण उशीरा!!! मग स्वप्न पण भूत-वर्तमान चे fusion वाटावे असे काहितरी. मग पुन्हा दुसरा दिवस. त्यात आता कालच्या अजून एका दिवसाची भर...आज तर ’काल’ पण भूतकाळ झालेला....

12 comments:

Monsieur K said...

Snehal,

e'one aspires for that child-like innocence; that ability of finding happiness in small-small things in life; those little moments of absolute bliss.

yes, we do indeed have many such moments during childhood; it is how we create those blissful moments in our life as adults that makes life interesting :)

hope you find those avenues soon!

Krishnakath said...

Asa anubhav javal paas saglyanach kevha na kevhatari yet asava.

Pan faar chaan mandlay tumhi ha anubhav. Khup avadle!

Kshipra said...

hi snehal,

good morning :)

आनंद देणार्या अनेक लहान लहान गोष्टी अजूनही आजूबाजूला आहेत. ह्या फेजमधून बाहेर पडलीस की नक्की दिसतील. रोजचं रुटीन सोडून नवीन ठिकाणी जमल्यास एक चक्कर मार.

Dhananjay said...

I too believe that this is a 'state' which will be overcomed in 'some' time. Lekh awadala.

Dhananjay

Tulip said...

स्नेहल. आयुष्य नेहमी पुढेच जात असतं तर मग मागच्या आठवणी मग त्या कितीही रेंगाळा इथे म्हणून सांगत असल्या तरी त्यांचा हात सोडावा लागणारच नां? आत्ता लो मूड मधे आहेस जराशी म्हणून उगीच असे विचार करत बसली आहेस. चिअर अप!!

स्नेहल said...

Thanks everyone!

I know I will be out of this phase soon.... :)

Aaj ch manager la chukvun office time madhye jaun movie baghun aale. Doing something different like this, makes you feel better and takes you in lighter mood I guess.

Cool :)

अभिजित पेंढारकर said...

छान लिहिलंयस!

आठवणींच्या जगात रमायला सगळ्यांनाच आवडतं.
पण मग वास्तव हात आपला पाय खेचत राहतं.
वास्तवाच्या जोरावरच तर आपण आठवणींची आठवण काढू शकतो. खरं ना?

चंद्रशेखर गोखलेंची एक चारोळी आठवली...

आठवणींच्या जगात मी शक्यतो
मनाला पाठवत नाही.
जाताना ते खुशीत असतं,
पण येताना त्याला निघवत नाही...
....
btw, which movie did you see during office time?

TheKing said...

Man bhootkalat ramat asel tar, tyas tithech ramoo dyave. Saktine vartamanat anale tar te parat mage dhavnarach. Bhootkalat sadaiv rahne tyas kahi jamnar nahi, mag yeilach parat present madhye!

Yogesh said...

हम्म!

ह्या साईटवर रोज एक छान विचार असतो. http://www.greatday.com/

आणि हे गाणं ऐक नीट... मस्त आहे.

http://www.esnips.com/doc/5b0f9476-caa4-4b8e-91e3-d0dbac079785/Survivor---Eye-Of-The-Tiger

Kiran said...

I really liked ur post, thanks for sharing. Keep writing. I discovered a good site for bloggers check out this www.blogadda.com, you can submit your blog there, you can get more auidence.

Anonymous said...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,a片,AV女優,聊天室,情色

木須炒餅Jerry said...

That's actually really cool!亂倫,戀愛ING,免費視訊聊天,視訊聊天,成人短片,美女交友,美女遊戲,18禁,
三級片,後宮電影院,85cc,免費影片,線上遊戲,色情遊戲,日本a片,美女,成人圖片區,avdvd,色情遊戲,情色貼圖,女優,偷拍,情色視訊,愛情小說,85cc成人片,成人貼圖站,成人論壇,080聊天室,080苗栗人聊天室,免費a片,視訊美女,視訊做愛,免費視訊,伊莉討論區,sogo論壇,台灣論壇,plus論壇,維克斯論壇,情色論壇,性感影片,正妹,走光,色遊戲,情色自拍,kk俱樂部,好玩遊戲,免費遊戲,貼圖區,好玩遊戲區,中部人聊天室,情色視訊聊天室,聊天室ut,成人遊戲,免費成人影片,成人光碟,情色遊戲,情色a片,情色網,成人圖片區