Wednesday, June 27, 2007

स्टेनलेस स्टील

स्टेनलेस स्टील हा प्रकार ज्या कोणा महाभागाने शोधून काढला त्याला माझे कोटी कोटी प्रणाम!!! जगातल्या इतर कुठल्याहि शोधापेक्षा सामान्य माणसाला या शोधाइतका फ़ायदा झाला नसेल.
स्टील म्हणजे मायमराठीत खरं तर लोखंड!!! स्टेनलेस म्हणजे डाग नसणारे....(दाग अच्छे होते है वगैरे विसरा!!!) काय कमाल कल्पना आहे....लोखंड म्हणलं कि वाटतं जड वस्तू, आठवतो तो लाल गंज.... कधी हिरवी करडी बुरशी. (पाण्याचा पाईप बघितला असेल तर सहमत असालच). पण स्टेनलेस स्टीलने हे सगळं खोडून काढलं... हे ना जड, ना याला गंज चढतो. स्पर्श पण इतक सुखद कि जणू रेशमी साडी वरून हात फ़िरवावा. स्टेनलेस स्टील हे भारतात internet पेक्षाहि लवकर प्रसिद्ध झालं असावं. पितळी भांडी वापरणारी आजी स्टेनलेस स्टीलची भांडी कधी वापरू लागली तिलाच कळलं नाही :) घासायला सोपी, दिसायला छान...म्हणून सगळ्यांनीच स्वागत केलं. आज हि काहि खेड्यात वीज नसेल पण स्टेनलेस स्टील नक्कि असेल.
मला तर स्टेनलेस स्टील फार मनापासून आवडतं. कारण भांडी घासायचा मनस्वी कंटाळा आहे...त्यामुळे शक्यतो जमेल तितकि भांडी कामवाल्या बाईकडून घासून घ्यायचा माझा प्रयत्न असतो. बाईला स्टीलची भांडी द्यायला बरी ना!! acralic किंवा काचेची भांडी दिली तर उगाच ती फुटतील, तडा जाईल अशी भिती जास्त....(आई अशी भांडी घरी घासायला लावते...मग तर मल स्टेनलेस स्टील ची जास्तच आठवण येते) पाहिजे त्या आकाराची स्टेनलेस स्टीलची भांडी मिळत असताना लोक कशाला त्या महागड्या dinner set च्या मागे लागतात कळत नाही. एक तर महाग महाग म्हणून जपून वापरायचं आणि कधीकाळी वापरलंच कि स्वत: घासत बसायचं...सांगितलाय कोणी नसता त्रास? मस्त branded steel आणा (neelam वगैरे).छान टिकाऊ असतं...लहान मुल घेईल का...मग ते फ़ुटेल का....चिंता नको!!! साध्या आपटण्याने वा पडण्याने स्टेनलेस स्टील ला काहिहि होत नाही....ते काय काचेचं भांडं नाही एक चरा, टवका गेला तरी विद्रूप दिसायला. परत अगदी स्वत: घायायची वेळ च आली तर साबणाचा एक हात फ़िरवा कि स्वच्छ नि पूर्ववत सुंदर :) No tention!!!
मला तर त्या अति महाग भांड्यांचा मुळीच सोस नाही नि कौतुक तर त्याहून नाही, जी भांडी घरच्या बाईलाच त्रास देतात ती भांडी काय कामाची??? अशा गोष्टी दुकानातल्या शोकेस मध्येच बऱ्या. मी तर खुष आहे स्टेनलेस स्टील वर आणि त्याच्या जनकावर!!!

4 comments:

Vidya Bhutkar said...

ह्म्म्म्म स्टेनलेस स्टिलला पण स्टेन पडतातच की गं. अगदी 'जिद्दी दाग'. :-) पण आजकाल मी नॉनस्टिकची फॅन झालेय. महागड्या भांड्यांबाबत एकदम सहमत. आणि "जी भांडी घरच्या बाईलाच त्रास देतात ती भांडी काय कामाची??? " हे पटलं. :-)
-विद्या.

abhijit said...

aho asato sos ekekila. Tyannihi nusati show sathich mahagaDi bhandi ghetaleli asataat.

majaa aali..ekhadya durlakshit pan upayukt goshtikade tujha barobar laksha jaat.

tujha chappalvar lihilela blog athavala..

Prasad Chaphekar said...

ही स्टेनलेस स्टीलची "भांडाभांड" आवडली!!!!

Monsieur K said...

mast lihila aahes snehal! :)
roj vaaparaaylaa stainless steel is definitely better than glass or any other.
but mebbe, when we want to have a special dinner, thts when the regular sturdy stainless steel has to make way for the expensive delicate/fragile glass :)
pratyek goshtit tyaachi-tyaachi majaa aste naa! :D

reminded of a story on aluminium tht i read as a kid in Tinkle.
apparently when aluminium was discovered a few hundred years ago, it was more expensive than most other metals then, so much so that at a state dinner by some kind of france, the king and the top-most guests were served dinner on aluminium plates & glasses, while the others were served in silverware :D

anyways, nehmi saarkhach - ekdam mast lihila aahes :)

~ketan